فصل هفتم : آشنایی با سامانه کدال و صورت های مالی


توضیحات

چگونه می توان فهمید شرکت ها در یک ساله گذشته چه میزان تولید،فروش وسودآوری داشته اند؟ آیا عملکرد شرکت نسبت به سال گذشته بهتر شده است؟ آیا روش هایی برای مقایسه عملکرد بین شرکت ها وجود دارد؟ آیا شرکت صادرات هم دارد؟آیا شرکت برای ادامه حیات خود مجبوربه گرفتن تسهیلات مالی است؟چگونه می توان از اخبارمربوط به افزایش سرمایه آگاه شد؟ از کجا می توان فهمید سود مجمع عمومی سالیانه شرکت درچه تاریخی وبه چه صورت پرداخت خواهد شد؟برای پاسخگویی به چنین سوالاتی دراین فصل آموزشی به بررسی سامانه کدال وآشنایی با انواع گزارش های منتشر شده از سوی شرکت ها و همچنین آشنایی با  انواع صورت های مالی از جمله ترازنامه(صورت وضعیت مالی)، صورت سود و زیان و صورت جریان های نقدی پرداخته ایم و در ادامه جهت تحلیل  بهترو عمیقتر این صورت های مالی به طورخلاصه و بسیار ساده با نسبت های مالی آشنا و به صورت مقدماتی با کمک گرفتن از نرم افزاراکسل به تحلیل افقی و عمودی اجزا صورت های مالی و همچنین پیش بینی روند تولید و فروش ، سوآوری شرکت ها و قیمت آتی سهام آن ها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید...

برچسب ها :