فصل سوم : روانشناسی معامله گری


توضیحات

در این جزوه آموزشی به بررسی ابعاد مختلف روانشناسی معامله گری پرداخته و با مثال های مختلف از بررسی چگونگی شکار یک کروکدیل و رابطه آن با نحوه ورود به یک سهم ، تا بررسی تاکتیک های نظامی و رابطه آن با تعیین استراتژی های مختلف معاملاتی وبررسی اینکه چرا انیشتین می گوید اثرمرکب بزرگترین کشف تاریخ است واینکه چگونه این اثر در دنیای سرمایه گذاری عمل می کند و بررسی موارد دیگر خواهیم پراخت، با ما همراه باشد ...

برچسب ها :