چرا بورس ؟


فرض کنید کارخانه ای دارید و به دلیل عملکرد عالی شما،تصمیم به گسترش کسب و کارتان را دارید اما پول کافی ندارید ،برای جذب سرمایه مورد نیاز چه می کنید؟

تامین مالی شرکت ها از دو طریق صورت می گیرد:
1-گرفتن وام بانکی
2-مشارکت و آوردن شریک (شخص یا مردم)

 اما دریافت وام بانکی با مشکلاتی همراه است:
1- پرداخت سود به میزانی است که از قبل مشخص می شود و باید در تاریخ معین باید پرداخت شود.
2- فرض کنید حادثه ای مثل زلزله برای کارخانه شما اتفاق می افتد آیا بانک توجهی به این مسئله دارد و برای پرداخت هزینه ها به شما فرصت اضافه خواهد داد؟


به همین دلیل دردنیای نوین بهترین راه حل برای جذب سرمایه مشارکت قراردادن مردم در سود و زیان شرکت وجذب سرمایه ازاین طریق است.درواقع مردم باخرید سهام شرکت ها ریسک مشارکت در کسب و کار شرکت را می پذیرند .


وجود بانک و بورس زیر بنای فعالیت های تجاری، صنعتی،دولتی و خصوصی در هر کشوری است ؛ در بورس همان اتفاقی می افتد که در بانک ها انجام می شود. زمانی که شما در بانک سپرده گذاری می کنید .بانک در قبال این سرمایه گذاری ها در پایان دوره ای مشخص سود معینی را به شما پرداخت می کند.بانک این سپرده گذاری ها را با روش های مختلف سرمایه گذاری می کند تا بتواند درآمدی کسب کند و بخشی از درآمد را به عنوان سود سپرده گذاری به شما پرداخت نماید، اما شما از جزئیات سرمایه گذاری بانک اطلاعی نداشته و نمی دانید سرمایه شما در کجا و به چه شیوه ای در حال هزینه شدن هست.گذشته از غیر جذاب بودن این نوع سرمایه گذاری ، سود شما کم و دقیقا از قبل مشخص شده است ودر پایان دوره ای مشخص به شما پرداخت می شود که ممکن است میزان این سود در مقایسه با تورم موجود کاهش یابد.
بورس همان وظیفه ای را در اقتصاد برعهده داردکه بانک دارد، یعنی پول شما را جذب و با یکسری مکانیزم ها و استراتژی های مشخص شرایطی را فراهم می کند تا شما سرمایه خود رابه شرکت های بورسی پرداخت کرده و برگه سهام دریافت نمایید. این برگه سهام بیانگر این است که شما به میزان پولی که به شرکت پرداخت کرده اید از آن شراکت سهم دارید ومالک آن می باشید .


در بازار بورس از دو طریق امکان سود کردن وجود دارد:
1- سود حاصل از افزایش  رشد قیمت سهام
2- سود حاصل از مجامع عمومی سالانه  شرکت در پایان سال مالی آنها


نکته مهمی که باید به آن توجه داشته این است که جهت حفظ ارزش سرمایه شما درمقابل میزان تورم موجوددر جامعه ،میزان سودحاصل ازسرمایه گذاری های شما دربازارهای مالی مختلف باید بیش ازمیزان تورم موجود در کشور باشد .


بورس با با هدایت سرمایه به سمت کارخانجات موجب:


تامین سرمایه جهت افتتاح طرح های جدید تولیدی > افزایش تولید کالا > جذب نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری > کاهش قیمت محصولات در اثرافزایش عرضه به بازار> فراوانی محصول > کاهش تورم


با تشکر از همراهی شما ،برای کسب مطالب آموزشی بیشتر به فروشگاه آموزشی مراجعه نمایید.